Time for a fresh start
Time for a fresh start

De Lister Lifecycle: investeren in de toekomst

18 februari 2022

Met industriële prefabricage kan de productiviteit van de bouw enorm verhoogd worden. Lister voegt daaraan een extra kwaliteit toe: als ‘Lifecycle Company’ beheert Lister namelijk de volledige levenscyclus van de gebouwen via een digitaal platform. Dat zorgt ervoor dat de gebouwen en processen continu geoptimaliseerd worden om aan toekomstige behoeften te voldoen. Het resultaat: woningen die niet alleen financieel aantrekkelijk zijn, maar die ook een grotere maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigen.

Hogere productiviteit, kortere bouwtijd en meer waarde

De overstap naar industriële fabricage, op basis van digitale systemen, kan de productiviteit van de bouw tot wel 30 procent verhogen. Die efficiëntieslag kan vervolgens resulteren in een aanzienlijke reductie van de totale faalkosten. Ketenintegratie en datamanagement via een gecombineerd BIM-systeem en gecentraliseerde data-opslag zijn daarbij van cruciaal belang: 70 procent van de verloren productiviteit in de bouwindustrie komt namelijk door informatiefouten, verloren informatie of het werken met verkeerde data.

 

Een slim, digitaal platform

Lister maakt optimaal gebruik van prefabricagemogelijkheden van mass timber via een slim digitaal platform. Binnen dit platform ontwerpt, ontwikkelt, produceert en beheert Lister alle gebouwen. Dankzij deze aanpak blijft Lister betrokken bij alle stakeholders, gedurende de gehele levensduur.

Het beste van twee werelden

Het houwbouwsysteem van Lister combineert het beste van twee werelden. Een circulair, geprefabriceerd bouwsysteem met biobased materialen, op basis van een volledig digitaal platform, zonder aan architectonische kwaliteit of indelingsvrijheid in te boeten. Dat scheelt niet alleen 20 tot 50 procent in de bouwtijd, maar resulteert ook in minder vervoersbewegingen en de verschuiving van de activiteiten van de bouwplaats naar de fabriek. Overlast en onnodige CO2- en stikstofuitstoot worden zo tot een minimum beperkt. Extra bonus: de productiefaciliteit van Lister in Weert is volledig energieneutraal.

Financiële voordelen

Met deze efficiënte productiemethode compenseren we grotendeels de meerkosten van de biobased materialen en duurdere, losmaakbare verbindingen. Bovendien spelen we in op toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen; wanneer de overheid op termijn de CO2-taks invoert, worden traditionele bouwmaterialen duurder in aanschaf. Mass timber bouwsystemen zullen dan een nóg gunstigere positie hebben ten opzichte van traditionele materialen en bouwmethodes.

Daar bovenop komen nog verschillende financiële voordelen:

  • Efficiëntere tijdsinzet van ontwerpers en bouwkundig adviseurs, dankzij het snellere ontwerpproces op basis van BIM- en ‘file-to-factory’ modellen;
  • Lagere risicoreserveringen, zoals de afkoop van loon- en prijsstijgingen en financieringskosten, dankzij de kortere doorlooptijd;
  • Lagere faalkosten dankzij digitaal en gestandaardiseerd ontwerp en productieproces en door gebruik van maatvaste materialen;
  • Verschillende voordelen gerelateerd aan de demontabiliteit en herbruikbaarheid van het Lister bouwsysteem; bijvoorbeeld lagere afschrijvingskosten en een hogere restwaarde, dat kan oplopen tot 25% van de initiële bouwkosten.

Al met al is het Lister bouwsysteem financieel zeer concurrerend ten opzichte van traditionele bouwmethodes.

Toekomstige ontwikkelingen in het voordeel van het Lister bouwsysteem

De hoge kosten van hout en ander bouwmaterialen zijn de afgelopen tijd een ‘hot topic’. De prijzen zijn hoog door tekorten veroorzaakt door de pandemie, de hogere energielasten en de mogelijke invoering van een CO2-taks voor vervuilende bouwmaterialen.

Het tekort aan hout, ook als gevolg van de pandemie, speelt voor Lister in mindere mate dan andere partijen, dankzij de vaste samenwerking met CLT-S en Stora Enso, de grootste mass timber-fabrikant van Europa. Stora Enso heeft eigen bossen in beheer en een enorme productiecapaciteit. De twee andere issues, de hogere energielasten en de voorgestelde CO2-taks, bewegen de kostenbalans verder in het voordeel van het houten Lister bouwsysteem. Zo leidt de CO2-taks tot verwachte meerkosten van 20 procent per ton staal en 35 procent voor beton. Daarentegen zijn de verwachte meerkosten voor hout slechts 0 tot 4 procent. Dat staat nog los van de mogelijke CO2-baten, wanneer bijvoorbeeld Construction Stored Carbon wordt geadopteerd ten behoeve van klimaatfinanciering en de positieve batenbalans van hout.

Gezonde gebouwen met meer maatschappelijke waarde

In de bouw vaak ligt de focus vaak op de korte termijn. Maar de grootste kosten van een gebouw liggen juist in de rest van de levensduur. Hierbij kun je denken aan een kostenverdeling van zo’n 20 tot 35 procent voor de investeringskosten, en wel 65 tot 80 procent voor de operationele kosten tijdens de gebruiksfase.

Lister werkt als Real Estate Lifecycle Company. Daarmee bedoelen we dat Lister gedurende de hele levensduur betrokken blijft bij de door haar ontwikkelde gebouwen. Lister kijkt daarom niet alleen naar de beheerkosten van een gebouw, maar juist ook naar de directe en indirecte baten: de maatschappelijke waarde. Deze aanpak uit zich in circulaire gebouwen die zo zijn ontworpen, dat bouwelementen kunnen worden hergebruikt en dus restwaarde vertegenwoordigen.

Ook optimaliseert Lister de omstandigheden voor de gezondheid van bewoners en gebruikers in de gebouwen. Dat leidt tot een hoger welbevinden van bewoners en een hogere productiviteit. Om dit aspect te blijven monitoren en optimaliseren, heeft elk Lister-gebouw een Digital Twin, die de prestatie van het gebouw in real-time bijhoudt. Die data worden vergeleken met de eerder verwachte prestaties. Op basis van deze benchmark verbetert Lister het gebouw, en toekomstige gebouwen, voortdurend op het gebied van luchtkwaliteit in het interieur, wooncomfort en andere gezondheidsaspecten.

Lister Buildings: future proof investering

Het is de verwachting vanuit beleggersperspectief dat, gezien de toegenomen focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen (ESG). Investeringen in een gezond en biobased gebouw leveren op de de lange termijn een hoger looptijdrendement dan hun niet-hernieuwbare, fossiele tegenhanger, Circulaire gebouwen zijn immers waardevoller, omdat ze in de toekomst nog steeds voldoen aan de dan geldende regels rondom klimaatimpact en circulariteit. We zien daarom steeds meer vermogensbeheerders, zoals Syntrus Achmea, en pensioenfondsen zoals PME, die zich specifiek richten op investeren in houtbouw. Buiten de ESG-voordelen komt dit ook vanwege de hogere risico’s die kleven aan niet-biobased gebouwen. Die zijn in potentie minder waardevast in verband met mogelijke toekomstige CO2-beprijzing, een grotere kans op leegstand en lagere huren door bedrijven en bewoners.

Dit aspect, in combinatie met de grote mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid, maakt het Lister bouwsysteem met recht een ‘future proof’ investering, zowel vanuit People, Planet als Profit perspectief, ideaal voor beleggers en investeerders met een langetermijnvisie.

Meer weten?

Lees hier meer over onze aanpak, of neem contact met ons op.