The Real Estate Lifecycle Company

High tech, low footprint

Lister Buildings realiseert circulaire, gezonde woongebouwen. Samen met onze partners innoveren we de hele keten, door te werken met circulaire, biobased materialen en door optimaal gebruik te maken van slimme technologie.


 

Als Real Estate Lifecycle Company blijft Lister betrokken in elke fase van de levenscyclus van de gerealiseerde gebouwen. De integratie en digitalisering van de vastgoedwaardeketen zorgt voor verlaging van de totale gebouwkosten en de klimaat footprint, terwijl het de kwaliteit en het wooncomfort verhoogt.

Duurzame en aanpasbare gebouwen

Circulariteit is een van de belangrijkste pijlers van Lister Buildings. We bouwen met houten elementen en streven naar een minimale CO2-footprint. Een belangrijk aspect daarbij is het gebruik van remontabele, droge verbindingen om zo de levensduur van materialen te verlengen en toekomstig bouwafval te reduceren.

Met digitalisering naar optimale kwaliteit

De  hele levenscyclus van onze gebouwen komt digitaal tot stand in het Lister Platform. Alle data worden hierin gemonitord, waardoor we ons systeem voortdurend kunnen bijsturen en verbeteren. Ook helpt het digitale model bij de uiteindelijke demontering en het hergebruik van de bouwmaterialen.

Gezonde leefomgevingen voor mens en natuur

Lister werkt met biobased materialen, zoals hout. Volgens de principes van biophilic design is het voor ons als mens van belang om te leven in een omgeving met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Uit onderzoeken blijkt dat mensen zich hierin gezonder voelen. Comfortabel wonen, in harmonie met de natuur.