Time for a fresh start
Time for a fresh start

Woonzorgcomplex in Milsbeek opgeleverd

9 oktober 2023

Ons woonzorgcomplex in Milsbeek is opgeleverd! Het project laat zien hoe de toekomst eruit kan zien voor zorgbehoevende bewoners in het sociale en middeldure segment. Met een high-tech aanpak heeft Lister Buildings een geborgen en natuurinclusief woonhof gecreëerd, waar ouderen met een dementie-indicatie samenleven in het groen. Het project laat zien hoe modulaire houtbouw een oplossing biedt voor de versnelling van de woningbouwopgave: in minder dan zes maanden tijd zijn de woningen gerealiseerd.  

Een plek waar bewoners en begeleiders samenwonen

Het woonzorgcomplex in Milsbeek biedt een alternatieve woonvorm voor grootschalige verpleeghuizen. Ouderen met een dementie-indicatie wonen er midden in de buurt, in een kleine community rondom een gedeelde tuin. Bewoners hebben hun eigen appartement en delen een gemeenschappelijke huiskamer. De 24/7 aanwezigheid van twee inwonende zorgverleners biedt de veiligheid en herkenbaarheid die essentieel is voor deze doelgroep. Om de autonomie van de bewoners te vergroten, beschikken de woningen over domotica, met onder andere dwaaldetectie en slimme sensoren. Alle achttien woningen bevinden zich in het sociale en middeldure huursegment 

Viviane Regout, CEO Lister Buildings: “In dit project komt samen waar Lister Buildings voor staat: gezonde leefomgevingen door het realiseren van toekomstproof gebouwen die een positieve impact hebben op mens én planeet.” 

Geborgenheid én openheid, passend bij de doelgroep

De woningen liggen geschakeld om een gedeelde, geborgen binnenplaats, waar alle appartementen hun voordeur hebben. De zorgappartementen bestaan uit een hal, een badkamer, een ruime woonkamer en slaapkamer. De middeldure huurappartementen hebben een loggia met schuifdeuren naar de woonkamer die ook gebruikt kan worden als extra slaapkamer. Overal in het complex heeft de verbinding met de gezamenlijke binnentuin bijzondere aandacht. Op de eerste verdieping verbindt een verbrede omloop de woningen met elkaar, zodat langs alle appartementen een gedeelde buitenruimte ontstaat. Ook de collectieve huiskamer is direct verbonden met de binnentuin. Verder bepaalt de buitengevel de uitstraling van het complex. Het exterieur is bekleed met voorvergrijsd Ayous hout, in een speels patroon van horizontale en verticale latten. 

Een binnentuin die de zintuigen stimuleert

De inrichting van de binnentuin was niet alleen een belangrijke ontwerpopgave vanuit de natuurinclusiviteit, maar ook vanuit gezondheidsoverwegingen. Het ontwerp, gemaakt door MOSS, maakt de seizoenen beleefbaar en biedt de mogelijkheid om in alle rust te wandelen of te tuinieren. Het ontwerp voorziet in heldere zichtlijnen en paden. Daarnaast komt er beplanting die de zintuigen stimuleert. De aanwezigheid van beleefbaar groen draagt bij aan de mentale en lichamelijke gezondheid van de bewoners én aan de sociale cohesie op het hof. Een groene border omgeeft het hele complex, zodat er een rustige overgang is tussen het wooncomplex en het omliggende boerenland.

Modulaire houtbouw

Het Andere Wonen Milsbeek heeft een natuurlijke, rustige uitstraling, maar kwam tot stand door middel van high-tech methodes en materialen. De toepassing van modulaire houtbouw, met gebruik van cross laminated timber (CLT), heeft allerlei voordelen: het project is volledig circulair en remontabel, en is in korte tijd gebouwd op locatie. De appartementen zijn deels als hele modules geprefabriceerd in een productiefaciliteit (3D-modulair), terwijl andere elementen juist op locatie in elkaar zijn gezet (2D-modulair). Die combinatie biedt een optimale balans tussen een efficiëntie constructiewijze en de flexibiliteit die nodig was voor een hoogwaardig ontwerp. Het project biedt daarmee een kwalitatief, duurzaam én snel antwoord op de grote vraag naar (zorg)woningen. 

Fotografie: Max Hart Nibbrig