Time for a fresh start
Time for a fresh start

Innovatie Kwartier Den Bosch

De spil van het Bossche data-ecosysteem

Met het Innovatie Kwartier zet gemeente ’s-Hertogenbosch haar ambities als datastad van Nederland én als cultuurstad van het zuiden verder kracht bij. De komende jaren wordt dit binnenstedelijke gebied de spil van het Bossche data-ecosysteem waarin innovatie centraal staat. Het Innovatie Kwartier Den Bosch moet hét gebied in de Spoorzone worden waar innovatief werken met data en ICT, kennisuitwisseling, wonen en beleven samenkomen. Kenmerkend in het Innovatie Kwartier is het monumentale Grasso pand. Daar krijgen nieuwe en jonge ICT- en databedrijven de kans om uit te groeien tot succesvolle ondernemingen.

Haalbaarheidsfase samen met projectpartners

AM-Coebax (Lister Buildings) is als partner geselecteerd voor deze grote ontwikkelopgave. Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en BIM (Bossche Investerings Maatschappij) verkennen de partijen de haalbaarheid van de ontwikkeling van het Innovatie Kwartier. transformeren dit voormalige industriegebied tot modern binnenstedelijk woon-, werk-, en verblijfgebied met ruimte voor ontmoeting, cultuur, groen en water. Het toegankelijke Innovatie Kwartier wordt de komende jaren de spil in het Bossche data-ecosysteem waarin innovatie centraal staat.

Innovatie Kwartier Den Bosch

Mijlpalen van het project

 • November 2022

  Opdracht gegund aan ontwikkelcombinatie AM / Coebax (Lister Buildings)

  Het college van de gemeente ’s-Hertogenbosch besloot op dinsdag 1 november 2022 tot voorlopige gunning aan AM / Coebax (Lister Buildings) als winnaar van de Partnerselectie procedure voor het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB).

 • Juni 2023

  DNA-sessie met stakeholders

  Tijdens een DNA-sessie met veertig betrokkenen en omwonenden werden de essenties van het IKDB bepaald. Deze vormen de basis voor de planvorming.

 • 's-Hertogenbosch
 • Mix van doelgroepen
 • Innovatiekwartier van 80.000 m2 met wonen, werken en leren
 • AM, BIM (Bossche Investerings Maatschappij), Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Haalbaarheidsfase