Time for a fresh start
Time for a fresh start
Visie

Positieve impact op mens en planeet

Visie

The Real Estate Lifecycle Company

Lister is een toekomstbestendige vastgoedorganisatie die zich richt op de hele levenscyclus van gebouwen en gebieden. We blijven zoveel mogelijk betrokken in elke levensfase van gerealiseerde gebouwen: van planontwikkeling tot beheer en hergebruik van materialen. We kiezen voor toekomstbestendige bouwmethoden en biobased materialen, waarmee we efficiënte processen bevorderen en negatieve impact voorkomen.

 • Maatschappelijk betrokken

  We streven naar het herstel van de balans tussen de mens en het ecosysteem waarvan we deel uitmaken. Lister werkt vanuit natuurinclusieve, klimaatadaptieve ontwerpprincipes. Het vertrekpunt is biophilic design, voor een gezonde leefomgeving binnen en buiten. We zetten ons in voor maatschappelijke verbondenheid en zorgen voor sterke sociale gemeenschappen.

 • Meetbare impact

  Lister werkt vanuit milieuvriendelijkheid, sociale duurzaamheid en verantwoord bestuur. Onze hoge ambities zetten we om in actie. Vanuit een haalbare businesscase naar concrete resultaten. We staan voor meetbare impact en verantwoording van onze keuzes, met gebouwenpaspoorten en rapportages die inzicht geven in o.a. de milieu-impact en gezondheid van onze gebouwen.

Duurzaamheidsstrategie

ESG-gedreven aanpak

Lister kiest voor investeringen in vastgoed met een hoge maatschappelijke waarde en een passend financieel rendement. We gaan uit van de ESG-criteria: Environmental, Social en Governance. Daarmee werken wij voor onze partners en hun klanten aan een positief financieel resultaat in een duurzame, gezonde, natuurlijke en aantrekkelijke leefomgeving.

 • Environmental

  Als ontwikkelende belegger richten we ons op het creëren van duurzame en milieuvriendelijke projecten met een positieve impact. We minimaliseren negatieve milieueffecten en het bevorderen van positieve impact op het gebied van uitstoot, energieverbruik, afval/waterbeheer en biodiversiteit. We integreren milieuvriendelijke technologieën, bouwmethoden en materialen in onze projecten.

 • Social

  Als belegger bevorderen we de sociale duurzaamheid in onze portefeuille. Dit betekent dat we rekening houden met de belangen en behoeften van de gemeenschappen waarin wij actief zijn en streven naar inclusie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. We zetten ons in voor diversiteit en gelijke kansen, en we streven naar het bevorderen van een gezonde en inclusieve leefomgeving voor alle betrokkenen.

 • Governance

  We leggen de nadruk op goed bestuur om duurzaamheid en verantwoordelijkheid te waarborgen. We werken vanuit transparante en verantwoordelijke besluitvormingsprocessen, het bevorderen van ethisch gedrag en het waarborgen van integriteit in alle bedrijfsactiviteiten. We streven naar lange termijn waardecreatie, vertrouwen en stabiliteit in de projecten en bedrijfsvoering.