Time for a fresh start
Time for a fresh start

Lister deel van winnend team Innovatie Kwartier in Den Bosch

10 november 2022

Ontwikkelcombinatie AM-Coebax is door de gemeente ’s-Hertogenbosch geselecteerd om het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) te ontwikkelen. Lister Buildings maakt deel uit van de Coebax Groep en zal dan ook actief betrokken zijn bij deze duurzame gebiedsontwikkeling. Het IKDB is een voormalig industrieel gebied in de Bossche Spoorzone, dat een levendig werk-, innovatie en woondistrict wordt, gericht op data en ICT.

AM-Coebax gaat nu samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden voor de (her)ontwikkeling van het IKDB.

Viviane Regout, CEO Lister Buildings: “Ik kijk ernaar uit om ons samen met onze partners in te zetten voor een succesvol Innovatie Kwartier in Den Bosch. Het project past perfect bij de visie van Lister. Naast de hoogste standaarden in duurzaamheid gaan we werken aan sociale cohesie, duurzame gemeenschappen en het realiseren van een gezonde leefomgeving voor bewoners, ondernemers en studenten.”

Het Innovatie Kwartier als data-hart van Den Bosch

De Bossche economie kent relatief veel banen in de data en ICT. De gemeente versterkt de regionale data-economie door het bouwen aan het lokale ecosystemen en het stimuleren van kennisuitwisseling en ondernemerschap. De fysieke uitwerking daarvan vindt plaats in de noordelijke Spoorzone: het Innovatie Kwartier Den Bosch. De ontwikkelpotentie is circa 80.000 m² programma, met ruimte voor werken, leren, wonen en voorzieningen.

Ronald Huikeshoven, Directeur AM: “Met het realiseren van een toekomstbestendig Innovatie Kwartier geven we een enorme impuls aan het gebied én de stad als geheel. Vanuit een langjarige betrokkenheid en samenwerking maken wij ons hard voor een inspirerend, innovatief en duurzaam IKDB.”

Gemeente kiest voor vernieuwend toekomstbeeld van AM-Coebax

AM-Coebax is als partner voor het IKDB geselecteerd omdat zij de ambities en visies van de gemeente heeft vertaald naar een vernieuwend toekomstbeeld. Zo wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de binnenstad, het onderwijs en de toekomstige bedrijven die zich in het IKDB gaan vestigen. Daarnaast blijft het niet bij alleen ontwikkelen en bouwen, het team zet in op een langjarige betrokkenheid bij IKDB.

Wim Boers, Founder/Directeur Coebax: “AM-Coebax steunt Den Bosch in haar doorontwikkeling naar een succesvolle datastad. Daarvoor is een hoogwaardig IKDB essentieel, met een duurzaam en inspirerend ecosysteem voor innovators. We kijken ernaar uit om samen een toekomstbestendig IKDB te realiseren!”

Ontwikkeling in stappen

Komende periode gaan de gemeente en AM-Coebax samen de contouren van het plan schetsen. Over een aantal maanden worden vervolgens concrete afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van het IKDB. In die fase worden toekomstige gebruikers van het gebied en bewoners van de omliggende buurten op verschillende momenten betrokken.

Ralph Geers, Wethouder Economie, Leefomgeving & Milieuzaken: “Om toonaangevende bedrijven in data en ICT te trekken zijn goede faciliteiten, een uitdagend en uitnodigend gebied nodig. AM-Coebax levert als ontwikkelaar meerwaarde door lokale kennis en kennis van communityvorming rond data en ICT te verbinden met vastgoedontwikkeling en langjarige betrokkenheid”.

Over ontwikkelcombinatie AM-Coebax

AM-Coebax vormen samen een unieke ontwikkelcombinatie met een integrale aanpak en expertise op het gebied van klimaatpositieve gebiedsontwikkeling. Het vernieuwende toekomstbeeld dat AM-Coebax heeft voorgesteld is mede tot stand gekomen met waardevolle input van de adviseurs van Buck Consultants en FABRICations.

Over Coebax

Coebax Groep is een family office dat investeert en aandeelhouder is in diverse ondernemingen, waaronder COFFR en Lister Buildings. COFFR ontwikkelt, belegt en is fondsmanager van innovatief, commercieel vastgoed. Lister Buildings is het duurzame vastgoedbedrijf, dat circulaire, houten woongebouwen ontwikkelt en realiseert. Coebax en haar entiteiten staan voor langetermijn betrokkenheid en investeringen die toekomstproof zijn met een positieve impact op mens en planeet. Bekende projecten uit het vastgoedportfolio zijn de Mariënburg in Den Bosch, dat Coebax exploiteert als broedplaats voor data science, en de Koffiefabriek in Amsterdam, een circulair woon-werkgebouw in ontwikkeling.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living and working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.