• Thijs van Amelsfort

  • Junior Developmentmanager
  • Contact
  • 's-Hertogenbosch
  • thijs@listerbuildings.com

Introductie.

Na het behalen van de bachelor Bouwkunde in Groningen is Thijs naar Rotterdam verhuisd om aan de TU Delft de master-track ‘Management in the Built Environment’ te volgen.

Tijdens zijn studie in Delft heeft hij als werkstudent gewerkt bij CIRCL, het circulaire paviljoen van de ABN Amro, waar hij kennis heeft gemaakt met de circulaire economie. Inmiddels is deze fase afgerond en is hij begonnen met het schrijven van een onderzoeksvoorstel als onderdeel van zijn afstuderen.

Het doel van dit onderzoek is om houtbouw op te schalen door het ontwikkelen van een business model voor woningcorporaties. Hiervoor kijkt hij naar de vraag en het aanbod van meerlaagse woongebouwen in (rand)stedelijke gebieden.

Voor zijn afstudeeronderzoek gebruikt hij Lister Buildings als case-study, maar daarnaast zal hij ook andere bedrijven uit de sector interviewen. Mocht u hiervoor een bijdrage kunnen leveren of extra informatie verlangen, dan kunt u per mail contact opnemen met thijs@listerbuildings.com.