Time for a fresh start
Time for a fresh start

Pablo van der Lugt en Rick Kamphorst versterken kennisteam Lister Buildings

31 maart 2021

Met ingang van 1 april wordt het kennisteam ‘Sustainability & Circularity’ van Lister Buildings uitgebreid met Pablo van der Lugt en Rick Kamphorst. Beiden hebben hun sporen verdiend als aanjagers van de materiaaldiscussie binnen de circulaire economie en verduurzaming van de bouw. Binnen het team van Lister zullen zij nader invulling gaan geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen en het borgen van prestaties van de Lister-woongebouwen op het gebied van milieu, circulariteit, gezondheid en daaraan gerelateerde economische aspecten. Op deze wijze geeft Lister Buildings verder inhoud aan haar ambitie om de woningbouw te versnellen en circulaire, gezonde en slimme woongebouwen te realiseren.

Over Pablo van der Lugt

Pablo van der Lugt is gepromoveerd aan de TU Delft op de ‘milieu-impact van bouwmaterialen’ en is actief als expert op het gebied van de transitie naar een bio-based, circulaire bouweconomie. Daarover geeft hij regelmatig key note presentaties, en schreef hij internationaal geprezen artikelen en boeken waaronder ‘Tomorrow’s Timber’ en ‘Booming Bamboo’. Als senior lecturer en kwartiermaker Biobased Building bij de TU Delft (Environmental Technology & Design) en AMS institute blijft hij ook aan de wetenschap verbonden.

Pablo van der Lugt, leading expert Sustainability & Circularity: “Lister Buildings is een impact gedreven, innovatieve vastgoedorganisatie die het verschil wil maken op de woningbouwmarkt. Ik kijk er echt naar uit een bijdrage te leveren aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van Lister en verwacht met mijn kennis en contacten veel waarde te kunnen toevoegen aan het product en het netwerk van de organisatie. Alles met als doel de versnelde transitie naar een circulaire economie en verduurzaming van onze leefomgeving.”

Over Rick Kamphorst

Rick Kamphorst heeft de afgelopen jaren gewerkt als projectleider Bouw & Circulaire Economie bij FSC Nederland en daarvoor in commerciële functies in de houtsector. Ook zijn opleiding stond voornamelijk in het teken van de toepassing van hout als biobased materiaal binnen het circulair bouwen.

Rick Kamphorst, manager Sustainability & Circularity: “De afgelopen jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met de promotie van biobased bouwmateriaal. Binnen Lister Buildings ga ik daar nu ook zelf een concrete bijdrage aan leveren. De potentie van toepassing van hout in de Nederlandse bouw is gigantisch; dit kan leiden tot 40% CO₂-reductie in nieuwbouw en is dus van grote waarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en ambities ten aanzien van de circulaire economie.”

Stefan van den Brink, CEO van Lister Buildings: “We zijn heel content met deze aanstellingen. Beide heren vervullen een belangrijke rol als voortrekkers van verduurzaming en beschikken over een grote hoeveelheid kennis ten aanzien van bio-based materialen, circulariteit en gezondheid. Onderwerpen die binnen onze bedrijfsvoering en doelstellingen centraal staan. Ik verwacht dus dat zij van grote waarde zullen zijn bij het verder uitbouwen van de positie van Lister Buildings als technologie gedreven, real estate lifecycle company.”