Time for a fresh start
Time for a fresh start

Gratis online cursus ‘Sustainable Building with Timber’ gelanceerd

4 september 2023

De inschrijving voor de gratis online cursus ‘Sustainable Building with Timber’ op edX, het online educatieplatform dat in het leven is geroepen door Harvard en MIT, is gestart. Dankzij deze cursus kunnen alle belanghebbenden in de gebouwde omgeving – architecten, ontwikkelaars, ingenieurs, adviseurs en beleidsmakers, maar ook studenten -, kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om het enorme potentieel van houtbouw te benutten. De cursus is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en Forest Stewardship Council®. De cursus is in nauwe samenwerking met Lister ontwikkeld.

Holistisch begrip van duurzame houtbouw

De cursus ‘Sustainable Building with Timber’ biedt een zorgvuldig samengesteld lesprogramma dat is ontworpen om deelnemers een holistisch begrip van duurzame houtbouw te geven. Deelnemers leren onder andere dat duurzaam bosbeheer een essentiële voorwaarde is voor het gebruik van hout in de bouw. Duurzaam bosbeheer stelt ons in staat om hout te gebruiken en tegelijkertijd bossen te behouden zonder de ecologische, sociale en economische functies ervan te schaden. Duurzaam geproduceerd hout draagt daarnaast bij aan koolstofopslag, zowel in bossen als in gebouwen.

Home for the future

De cursus is ontwikkeld in het kader van het HOME for the future project. Dit ambitieuze project, geïnitieerd door FSC® Nederland en FSC® Denemarken, wil de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen dat wordt toegepast in sociale woningbouw vergroten. Het project omvat verschillende activiteiten: het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in de wetgeving, het vergroten van de kennis over bouwen met hout in de bouwsector en het produceren van levenscyclusanalyses (LCA’s) en productkaarten (EPD’s) die worden toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase. Verder worden er tools ontwikkeld om de kosten en klimaatvoordelen van bouwen met hout beter in kaart te brengen. HOME for the future is onderdeel van het EU LIFE programma.

Voor meer informatie en om je in te schrijven voor de cursus, bezoek: https://www.homeforthefuture.org/free-online-course

Multidisciplinair team

De cursus ‘Sustainable Building with Timber’ is ontwikkeld door de faculteit Architecture and the Built Environment van de TU Delft en de TU Delft Circular Built Environment Hub, in samenwerking met VIA University College Denmark, FSC®, Ssse OvO associates architects, Lister Buildings, AMS Institute, Material District, geWOONhout Waechter + Waechter architects en TU Darmstadt.

Partners Home for the future: TU Delft, VIA University College, Centrum Hout, Lister Buildings, TBI Woonlab en New European Bauhaus. Life timber in housing (LIFE20GIE/NL/001073)

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them