Time for a fresh start
Time for a fresh start

Lister Buildings wint tender Koffiefabriek Amsterdam

30 september 2021

Het team van Lister Buildings heeft de tender voor de ontwikkeling van de Koffiefabriek gewonnen, een kavel langs de Duivendrechtsevaart nabij het Amstelkwartier in Amsterdam. In het innovatieve ontwerp met de naam FITz komen 70 woningen en circa 800 m² voorzieningen samen. Een gemengd woonprogramma, collectieve tuinen, horeca en ambachtelijke bedrijfsruimtes zijn een aanjager voor dit transformatiegebied. Het gebouw is zelfvoorzienend, energieneutraal en hoofdzakelijk van hout en hergebruikte materialen. De hoge ambities op het gebied van duurzaamheid in combinatie met een hoogwaardige architectonische uitstraling, waren belangrijke selectiecriteria. Het team van Lister Buildings bestaat uit onder andere U.Minds, MEESVISSER en BOOM Landscape.

Circulair gebouw voor wonen en werken
Om FITz zo circulair mogelijk te realiseren, is hout het basismateriaal van het gebouw. Dit sluit aan op de Green Deal van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waarin is afgesproken dat 20% van de MRA-woningproductie in 2025 uit houtbouw bestaat. Lister Buildings is specialist op dit vlak en realiseert circulaire, houten woongebouwen door vanuit één digitaal platform te ontwikkelen, ontwerpen, produceren en beheren. Lister blijft betrokken in elke fase van de levenscyclus van de gerealiseerde gebouwen; van planontwikkeling tot en met beheer.

Stefan van den Brink, CEO Lister Buildings: “De woningbouwmarkt kan én moet sneller, slimmer, duurzamer, gezonder en beter. FITz geeft invulling aan onze ambitie om een bijdrage te leveren aan een circulaire wereld. Bovendien creëren we met het sociale, groene programma een geweldige plek om te wonen en te werken voor alle Amsterdammers.”

Carolien Schippers, directeur Grond en Ontwikkeling (gemeente Amsterdam): ‘Het gebied A2 zone / Joan Muyskenweg verandert van een traditioneel werkgebied naar een toekomstbestendig werk- en woongebied. Lister Buildings gaat hier, als nieuwe partij in Amsterdam, een fantastische bijdrage aan leveren met een voorbeeldproject op het gebied van circulariteit.

Lage CO2-footprint en flexibele indeling
Circulariteit en biobased bouwen zijn de primaire pijlers van het concept. FITz zal bestaan uit geprefabriceerde houten elementen met een zo laag mogelijke CO2-footprint, die op locatie worden geassembleerd. De elementen worden in de eigen productiefaciliteit gemaakt, waardoor Lister het gebouw op een efficiënte manier kan realiseren. Het systeem kan in de toekomst uit elkaar worden gehaald zonder iets af te breken, dankzij de droge verbindingen in de constructie. De hoofddraagstructuur van het gebouw kan flexibel ingedeeld worden en heeft een lange levensduur. Met flexibele plattegronden hebben bewoners de vrijheid om een eigen invulling aan hun appartement te geven. Deze flexibiliteit maakt het ook mogelijk in de toekomst de functie of het woningtype te wijzigen.

Energieneutraal en natuurinclusief
De fabrieksmatig gefabriceerde elementen zijn uitstekend geïsoleerd en zowel het dak als de kopse gevel worden voorzien van hoog rendement zonnepanelen, waardoor het gebouw op jaarbasis energieneutraal wordt. Dit past in de gemeentelijke ambitie om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. Voor de natuur in de stad wordt het een hotspot; door de speciale inrichting en natuurzones rondom het gebouw, zullen verschillende soorten vogels en insecten zich er thuis voelen.

Gedifferentieerd woonprogramma met gedeelde groene buitenruimte
Het woonprogramma van Fitz bestaat uit zeventig woningen met een differentiatie van 40% sociaal, 40% middenhuur en 20% vrije sector. Integrale diversiteit en inclusiviteit zijn uitgangspunt geweest voor het Lister-team. Er is een grote variëteit aan woningtypes verspreid door het gebouw. Daarnaast is ook het aanbod aan groen gevarieerd, met een binnentuin, een speeltuin en een ‘cocktailtuin’ op het dak met uitzicht over de stad.

Horeca en ruimte voor ambachten aan de kade
Naast het woonprogramma op de verdiepingen, bestaat de plint uit open, flexibele ruimtes voor horeca en bedrijfsruimtes voor ambachten aan de kade. Daarbij kunnen bewoners gebruik maken van een gemeenschappelijke huiskamer, gefaciliteerd door de horeca, die het buurtgevoel van deze wijk in ontwikkeling versterkt.

Tenderteam

 • Lister Buildings
 • U.Minds, ontwikkeling en tendermanagement
 • MEESVISSER, architect
 • BOOM Landscape, buitenruimte, ecologie
 • COMaker, plint en maakindustrie
 • Level Acoustics, Geluid
 • WoldendorpWildervank, sociale veiligheid
 • DGMR, BENG
 • Alba Concepts, MAT8/MPG
 • Pieters Bouwtechniek Delft, constructeur
 • Smit Groenadvies, realisatie
 • Spark, parkeeradvies