Time for a fresh start
Time for a fresh start

Lister Buildings plaatst eerste houten module voor Het Andere Wonen Milsbeek

23 maart 2023

In Milsbeek ontwikkelt Lister Buildings het eerste circulaire woon-zorggebouw van de gemeente Gennep. Gister hebben de wethouder van gemeente Gennep Peter Stevens en de CEO van Lister Buildings Viviane Regout het plaatsen van de eerste module officieel ingeluid met een feestelijke handeling.

 

Natuurinclusief circulair woon-zorggebouw

Het circulaire woon-zorggebouw richt zich onder andere op bewoners met dementie. Voor die doelgroep is er bijzondere aandacht geweest bij het ontwerpen van de gedeelde buitenruimte. Een centrale, belevingsgerichte binnentuin van landschapsontwerper MOSS, nodigt uit om te bewegen en zorgt ervoor dat bewoners elkaar ontmoeten in een groene omgeving. De bewoners kunnen daarnaast gebruik maken van gemeenschappelijke woonkamer en voorzieningen. Het stimuleren van bewegen in een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid, evenals het biophilic ontwerp van het gebouw. Het resultaat is een woonvorm waar kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Hiermee wordt het concept van exploitant Het Andere Wonen onderschreven, dat ‘samen oud worden’ beoogt. ‘We zijn bijzonder blij met de start van de realisatie van dit woon-zorggebouw in hout, waarmee we een positieve bijdrage leveren aan mens en planeet’, aldus Viviane Regout.

 

Over Het Andere Wonen

Het Andere Wonen richt zich op een alternatieve woonvorm voor het leveren van zorg aan mensen met geheugenproblematiek en aanverwante zorgvragen binnen Nederland. Met kleinschalige franchise woonprojecten van ongeveer twintig wooneenheden biedt Het Andere Wonen een alternatief voor grootschalige verpleeghuizen. De zorg wordt op maat geleverd, alleen wanneer dat nodig is. Een slim domoticasysteem voorziet in de communicatie over de zorgvraag.

 

Over Lister Buildings

Lister Buildings ontwikkelt circulaire woongebouwen op basis van houten draagconstructies in natuurinclusieve leefomgevingen. Door het aangaan van langjarige samenwerkingen met partners, zoals bijvoorbeeld met het Belgische CLT-S, wordt meerwaarde gerealiseerd. Elk Lister gebouw kent een hoge mate van flexibiliteit in plattegronden, gevels en verdiepingshoogte dankzij het toepassen van een kolom-balkenstructuur. Het gebouw kan in de toekomst worden gedemonteerd, door middel van de droge verbindingen in de constructie, zonder dat daarbij waarde van de elementen verloren gaat.  Dit resulteert in het puur oogsten van materialen en zorgt voor een hogere toekomstwaarde. Lister Buildings is daarom ook graag als belegger en beheerder betrokken bij haar eigen ontwikkelingen. Met deze nieuwe kijk op de woningbouwopgave behoort zij tot de nieuwste generatie ontwikkelende beleggers.