Time for a fresh start
Time for a fresh start

Het Lister bouwsysteem: toekomstbestendig, stapelbaar en flexibel

26 januari 2022

Lister Buildings werkt met een zelf ontwikkeld, toekomstbestendig bouwsysteem. Het zorgt ervoor dat de gebouwen van Lister een hoge mate van efficiëntie, circulariteit en flexibiliteit hebben. Hoe werkt het bouwsysteem, en wat zijn de belangrijkste voordelen? We zetten in deze blog de zes belangrijkste kenmerken van het stapelbare houtbouwconcept op een rij.

  1. The best of both worlds: maximale prefabricage, maximale ontwerpvrijheid
  2. Een stevig en flexibel raamwerk van glulam
  3. Vrijheid om tot 12 lagen hoog in hout te bouwen
  4. Een eindeloze levensduur
  5. Keuzevrijheid in interieurs en gevels
  6. Architectonisch veelzijdig, met een gezond binnenklimaat

 

1. The best of both worlds: maximale prefabricage, maximale ontwerpvrijheid

Het bouwsysteem bestaat uit een slim casco op basis van een open kolom-balkstructuur van glulam, in combinatie met vloeren van CLT (kruislings gelijmd hout). Omdat elke bouwopgave anders is, van studentenhuisvesting tot meerlaagse appartementencomplexen, werkt Lister met een tailor-made combinatie van 2D en 3D bouwmodules. Wat betekent dat? In het kort:

  • 3D modules zijn volledig geprefabriceerd in de productiefaciliteit, inclusief technische en ‘natte’ ruimtes.
  • 2D elementen zoals CLT vloeren en kolom-ligger portalen, bieden een hogere flexibiliteit in plattegronden voor toekomstige aanpasbaarheid.

Samen vormt dit een hybride bouwsysteem waarin casco, gevel en inbouw altijd van elkaar gescheiden zijn. Dat zorgt voor flexibiliteit en circulariteit. Ook biedt het systeem de hoogste bouwtechnische kwaliteit en veiligheid.

2. Een stevig en flexibel raamwerk van glulam

In tegenstelling tot andere houtbouwsystemen werkt Lister niet met massieve, dragende CLT wanden in de modules. In plaats daarvan is een uitgekiend, dragend raamwerk van glulam balken en kolommen ontwikkeld, opgebouwd met droge verbindingen. Dat leidt tot meer flexibiliteit, indelingsvrijheid en efficiënter materiaalgebruik.

Het raamwerk heeft Lister geoptimaliseerd in samenwerking met de vaste partners CLT-S en Pieters Bouwtechniek. Zij staan bekend als de meest ervaren en vooraanstaande CLT/houtconstructeurs in Nederland en België.

3. Vrijheid om tot 12 lagen hoog in hout te bouwen

Het Lister bouwsysteem is zeer sterk en stijf, zonder aan indelingsvrijheid in te boeten. Dat maakt het bouwsysteem bijzonder geschikt voor gestapelde woningbouw. Tot maar liefst twaalf bouwlagen hoog kan de volledig demontabele draagstructuur grotendeels in hout worden uitgevoerd. Hierdoor is het systeem ook zeer geschikt voor binnenstedelijke omgevingen (inbreiding).

Een voorbeeld waar het Lister bouwsysteem wordt ingezet voor een binnenstedelijke ontwikkeling is De Koffiefabriek in Amsterdam. In dit innovatieve ontwerp komen 70 woningen en circa 800 m² werkprogramma samen.

4. Een eindeloze levensduur

Het houten casco van het Lister bouwsysteem valt in serviceklasse 1 van de Europese EN 335-norm. Dat betekent dat de technische levensduur van de constructie in principe oneindig is. Maar hoe zit dat met de functionele levensduur? Ook die is met ons bouwsysteem exceptioneel lang. De verschillende bouwcomponenten, waaronder de draagstructuur, gevelinvulling en inbouw, zijn volledig ontkoppelbaar, waardoor functieverandering mogelijk blijft.

Pablo van der Lugt, Ambassadeur Sustainability & Circularity: “Omdat het systeem volledig los te koppelen is, faciliteert het toekomstige aanpassingen. En dat kan zonder dat andere bouwelementen of installaties in het gebouw, die vaak een andere levensduur hebben, daar hinder van ondervinden; een belangrijke voorwaarde voor circulariteit. Maar belangrijker nog is de mogelijkheid van het open bouwsysteem om plattegronden van een gebouw aan te kunnen passen aan veranderende woon- of gebruikseisen, wat de functionele levensduur sterk verlengd.”

5. Keuzevrijheid in interieurs en gevels

De technische voorzieningen, zoals installaties, keukens en badkamers, zijn zoveel mogelijk geclusterd in het Lister bouwsysteem. Dit helpt om het aantal horizontale verbindingen van leidingen te minimaliseren en zorgt voor een hogere indelingsvrijheid. Zelfs op badkamer- en keukenniveau zijn onderdelen gemakkelijk aanpasbaar en indeelbaar, vanwege het remontabele circulaire inbouwsysteem van ketenpartner The New Makers.

Een duurzame materiaalkeuze voor de gevel draagt verder bij aan een toekomstbestendig gebouw. Door ook op de gevel te kiezen voor een biobased, flexibel en onderhoudsarm materiaal, ontstaat er een oplossing die met recht zowel functioneel als technisch futureproof is.

6. Architectonisch veelzijdig, met een gezond binnenklimaat

Het interieur en de gevel van de Lister-gebouwen zijn vrij indeelbaar. Dat biedt volledige architectonische vrijheid om exterieur en interieur vorm te geven naar de wensen van de opdrachtgever. Daarnaast laat Lister de houten constructie in het zicht. Dat verhoogt het comfort en binnenklimaat, vanwege het vermogen van hout om vocht te bufferen. Het binnenklimaat wordt nauwkeurig gemonitord – en waar nodig verder geoptimaliseerd – door middel van een koppeling met de digital twin van het Lister Platform.

De zichtbare houten constructie heeft nog meer voordelen. Het draagt bij aan een hogere mate van welbevinden en productiviteit, volgens de principes van biophilic design.

Meer weten?

Lees hier meer over het Lister bouwsysteem, of neem contact op met één van onze medewerkers.