De 6 doelstellingen van de Green Deal Houtbouw

21 oktober 2021

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft vandaag de ‘Green Deal Houtbouw in de Metropoolregio Amsterdam’ ondertekend, samen met vele partners uit de bouwsector. Ook Lister Buildings sluit zich hierbij aan. Benieuwd naar de intenties en afspraken die in het convenant te vinden zijn? We hebben de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.

1. Minimaal 20% nieuwbouw in hout en biobased materialen

In het convenant Green Deal Houtbouw MRA 2021-2025 is het uitgangspunt om vanaf 2025 voor alle nieuwbouw in de MRA minimaal 20% uit te voeren in houtbouw/biobased bouw. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op (gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 22.000 huishoudens) en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot.

2. Er komen voldoende locaties en ontwikkelposities beschikbaar

Publieke en private partijen brengen voldoende locaties en ontwikkelposities in voor houtbouw. De projecten kennen een verscheidenheid aan typologieën, zoals laag-, middelhoog- en hoogbouw, maar ook binnenstedelijk en meer aan randen van steden. Alle partijen zetten zich in om vanaf 2022 jaarlijks minimaal één proefproject in houtbouw in een uitvraag, in voorbereiding of in uitvoering te nemen.

 

3. Meer kennisdeling, kennisontwikkeling en educatie

Alle deelnemers binnen het convenant zetten zich in om de kennis op het gebied van houtbouw en biobased materialen actief te delen. Er komt een gezamenlijke kennisagenda voor de periode 2021-2025. Ook komt er aandacht voor de opleidingen; van een leerstoel op technische universiteiten tot het trainen van ambtenaren en professionals in de vastgoedbranche tot het praktisch opleiden van bouwplaatspersoneel.

4. Verbeteringen in de bouwregelgeving

Houtbouw moet als volwaardig en vanzelfsprekend segment van de woningbouwproductie worden beschouwd. Op dit moment wordt gebruik van hout benadeeld in de nationaal verplichte Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)-berekening. Dat moet veranderen. De keuze voor hout zal voor veel partijen leiden tot een betere score op de MPG. Ook moet hout beter worden opgenomen in het bouwbesluit, zeker wat betreft regelgeving rondom akoestiek en brandwerendheid.

5. Meer en beter inzicht in de kosten van houtbouw

Partijen gaan in goed overleg om alle kostendragers bij houtbouw zorgvuldig in beeld te krijgen. In de hele keten zijn kosteneffecten te onderscheiden ten opzichte van traditionele ontwerp-, ontwikkel- en bouwprocessen die in calculaties en afspraken gewogen moeten worden. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare periode verbeterd zal worden.

6. Breed gedragen ambities van zowel publieke als private partijen

De houtbouwdeal wordt onderschreven door een indrukwekkende lijst overheden, kennisinstellingen en private partijen uit de ontwerp-, vastgoed- en bouwsector:
Overheden: Gemeentes Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Almere, Lelystad, Ouder-Amstel, Edam-Volendam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemskerk en provincies Noord-Holland en Flevoland
Ontwikkelaars: Lister Buildings, HBB Groep, Waterland Real Estate, NEPROM, VORM, AM, BPD, Boelens de Gruyter, Bart de Jong Projectontwikkelaar, Heutink Groep en Lingotto
Aannemers: Heijmans, Koopmans Bouwgroep en Dura Vermeer
Woningcorporaties: Parteon, Wooncompagnie, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en De Alliantie
Kennisinstellingen: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Stichting Techlands, TU Delft
Houtbouwers: Boom Builds, Centrum Hout, Stichting WikiHouse NL, Noordereng Groep en Holland Houtland
Architecten: LEVS Architecten, Common Affairs, Olaf Gipser Architects, Orga Architect, Dam en Partners Architecten, Natrufied Architecture, Team V en Superuse Studios
Beleggers: Vesteda en Bouwinvest
Banken: Rabobank
Ingenieurs/adviesbureaus: Sweco

Meer weten?

In navolging van het convenant is een brochure gepubliceerd, waarin de mythes over houtbouw worden ontkracht. De publicatie is geschreven door onder Pablo van der Lugt en Joke Dufourmont en kwam tot stand met medewerking van Metropoolregio Amsterdam, MaterialDistrict en Pakhuis de Zwijger. Download de brochure via de website van het AMS.

Ontdek ons plan voor de Koffiefabriek in Amsterdam

Lister werkt met bio-based materialen, in combinatie met de laatste technologische inzichten. Ons team heeft in september de tender voor de ontwikkeling van de Koffiefabriek gewonnen, een kavel langs de Duivendrechtsevaart nabij het Amstelkwartier in Amsterdam. Het gebouw is zelfvoorzienend, energieneutraal en hoofdzakelijk van hout en hergebruikte materialen. Lees meer over het project.