Lister Buildings start met onderzoek naar haalbaarheid gebiedsontwikkeling in Oss

18 januari 2021

Een positief besluit van het College van B&W van de Gemeente Oss maakt het voor Lister Buildings mogelijk om, i.s.m. theater De Lievekamp en de gemeente, een haalbaarheidsonderzoek te starten voor een grootschalige, binnenstedelijke ontwikkeling. Het betreft een multifunctioneel programma met naar verwachting circa 22.000 m2 bvo circulaire (zorg)woningen, een nieuw theater, een gezondheidscentrum en overige binnenstedelijke functies. Het gebied ligt nabij het station en het historische hart van Oss en betekent een belangrijke uitbreiding van functies in het centrum. Volgens planning zou de haalbaarheidsstudie in juli 2021 kunnen worden afgerond.

Wim Boers, medeoprichter Lister buildings: “Dit is een prachtige kans voor de binnenstad van Oss. Aan de basis van deze gebiedsontwikkeling staan een groter theater dat voldoet aan de eisen van deze tijd, in combinatie met onze circulaire, slimme woningen. Ook commerciële en maatschappelijke functies in de plint en mogelijk een gezondheidscentrum, maken onderdeel uit van onze plannen. Het feit dat we als Lister Buildings samen met betrokken partijen zo’n grote binnenstedelijke ontwikkeling kunnen oppakken, past in onze ambitie om natuur inclusieve leefomgevingen te realiseren waar mensen prettig en gezond leven en wonen.”

Lister Buildings

Lister Buildings realiseert circulaire, slimme gebouwen door vanuit één digitaal platform te ontwerpen, ontwikkelen, produceren en beheren. Als Asset Lifecycle Manager is en blijft Lister betrokken in iedere fase van de levenscyclus van de door haar ontwikkelde leefomgevingen.

Deze verregaande integratie en digitalisering van de vastgoedwaardeketen en de daarbij behorende verzameling van kennis en data, zorgt voor meer kwaliteit en een verlaging van de totale gebouwkosten en klimaat footprint.

Onderdeel van het digitale platform is het zelf ontwikkelde industriële houtbouwsysteem dat zich kenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit in plattegronden, gevels en hoogte. Het systeem is demontabel en geschikt voor uiteenlopende functies en doelgroepen.

Lister maakt onderdeel uit van COFFR, voorheen bekend van Kadans Vastgoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marketing Communicatie Lister Buildings,

Vanessa Westbroek
+316 40 58 26 86
company@vanessawestbroek.nl.