Lister Buildings en cepezed starten partnership in modulaire woningbouw met hout

19 februari 2020

Lister Buildings is ontwikkelaar, bouwer en belegger op het gebied van duurzame, inclusieve en betaalbare leefomgevingen. cepezed ontwerpt gebruiksvriendelijke, flexibele architectuur met veel belevingswaarde. Samen starten zij Lister Architecture, een Nederlands ontwerp- en ingenieursbureau gespecialiseerd in grootschalige modulaire woningbouw met hout.

 

Integraal samenwerken

Binnen Lister Architecture werken Lister Buildings en cepezed efficiënt en integraal samen. Met gezamenlijke uitgangspunten en vanuit een gedeelde visie:

• Lister Architecture ontwerpt circulaire, demontabele en tijdloze architectuur die efficiënt te (pre)fabriceren is.

• Lister Architecture richt zich op ‘next level’ duurzame woningen en minimaliseert de impact op het klimaat.

• Lister Architecture staat voor permanente en betaalbare kwaliteit.

 

cepezed als onderdeel van het Lister-platform

Lister Buildings vormt één platform voor het ontwikkelen, ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van woningbouwprojecten. Daarnaast blijft zij vaak langdurig als eindbelegger betrokken. Lister Buildings heeft een sterke langetermijnvisie en richt zich op optimale samenwerking met vaste partijen binnen de hele keten van planvorming tot beheer. cepezed speelt een belangrijke rol in het ontwerp en de systeemontwikkeling van de woningen.

 

 

Stefan van den Brink, CEO Lister Buildings:

“Met de kennis en visie van cepezed zijn wij in staat om samen een revolutionair prefab bouwsysteem te realiseren. Daardoor kunnen wij efficiënter, duurzamer en sneller bouwen, tegen een betere prijs.”

Jan Pesman, architect en partner cepezed:

“Wij zijn zeer verheugd over de samenwerking. Het partnership geeft ons een unieke kans om onze jarenlange expertise in het professionaliseren van de bouw in te zetten en nog verder te ontwikkelen binnen een ononderbroken keten die loopt van initiatief tot voorbij de oplevering.”

 

Vooruitzicht

Lister Buildings en cepezed hebben het streven eind april meerdere configuraties gereed te hebben voor productie:

  • Single unit complexen voor studenten / hotels, bestaande uit grote en kleine modules;
  • Zorgwoningen, bestaande uit twee geschakelde modules in verschillende maten;
  • Vrije sector huurwoningen, bestaande uit een ‘slimme’ module en een ‘leef’ module;
  • Grondgebonden koopwoningen, bestaande uit een ‘slimme’ module en een ‘leef’ module.

 

Contact

Wilt u meer weten over het partnership tussen Lister Buildings en cepezed, neem dan contact op met Stefan van den Brink, CEO van Lister Buildings, via telefoonnummer +31 88 1348 900 of via stefan@listerbuildings.com.